parsec – Parsing on dates with F# – Stack Overflow

parsec – Parsing on dates with F# – Stack Overflow.

Elegant svar från Tomas Petricek…

Annonser

Functors, Monads, Applicatives – can be so simple « The Det about Programming

Functors, Monads, Applicatives – can be so simple « The Det about Programming.

(Utifrån Scala…)

Bug squash: 10 reasons to use the F# runtime in your C# app

Michael Feathers: Type Driven Development

Introduction to F# – Online Training Course for .NET Developers

F# cross-platform packages and samples

Exempel på hur F# compiler services kan användas för att leverera info till t.ex. intellisense:

F# cross-platform packages and samples.

Computation Expressions i F#

Med anledning av en fråga om ‘let!’ vs. ‘for’ för sequenser på stackoverflow.com blev jag idag uppmärksammad på denna:

”Syntax Matters: Writing abstract computations in F#”